Blog

رستوران ساخته شده نیویورک از شوخی اینترنتی به واقعیت یک شبه تبدیل می شود | نیویورک

یک “استیک خانه جعلی” که به عنوان “یک شوخی مفصل” بین گروهی از دوستان صنعت فناوری آغاز شد، پس از برگزاری اولین نشست خود برای ۱۴۰ نفر و اعضای رسانه در شهر نیویورک، در فضای مجازی منتشر شد. خانه استیک مهران، که قبلاً فقط به عنوان فهرست نقشه های گوگل وجود داشت که توسط همادامه مطلب

شکلات تخته‌های گلکسی اکنون ۱۰ درصد کوچک‌تر شده‌اند و به دلیل کاهش تورم هستند | شکلات

دوستداران شکلات تخته ای گلکسی بعد از اینکه مالک این برند، Mars Inc، اندازه میله ها را کاهش داد، آخرین قربانیان روند “کوچک شدن” در تولید مواد غذایی شده اند. کاهش تورم تاکتیکی است که معمولاً توسط صنایع غذایی استفاده می‌شود، جایی که تولیدکنندگان اندازه بسته‌ها را بدون کاهش قیمت‌ها کاهش می‌دهند، زیرا به دنبالادامه مطلب